';

ผลงานของเรา

ผลงานที่ผ่านมา

พ.ศ. 2539 – 2563

โครงการ

29

มูลค่าโครงการ (บาท)

8,972,641,321

ผลงานปัจจุบัน

พ.ศ. 2564 – 2565

ผลงานที่ผ่านมา

10

มูลค่าโครงการ (บาท)

3,642,922,999

โทรศัพท์:
+662-521-5611
ที่อยู่:
49/340 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
อีเมล:
info@dynamicgroup.co.th
Image module