';

โครงการพัทยา (ซอยเกษมสุวรรณ 15)

ภาคตะวันออก

 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเกษมสุวรรณ ๑๕ เชื่อมถนนชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

มูลค่าโครงการ (บาท): 94,700,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง: รอลงนามสัญญา

ขอบเขตของโครงการประกอบด้วย งานก่อสร้างวางท่อ HDPE ขนาด 2,000 มม. ความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 1,909 เมตร, งานก่อสร้างวางท่อ HDPE ขนาด 800 มม. ความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 2,777 เมตร, งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.00 – 10.50 เมตรความยาวประมาณ 896 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,311 ตารางเมตร, งานก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 210 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,457 ตารางเมตร