';

โครงการฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

ภาคกลาง

 

โครงการปรับปรุงเส้นแนวท่อในถนนรังสิต-นครนายก ตั้งแต่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ถึง คลอง 5 รังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

มูลค่าโครงการ (บาท): 435,240,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง: ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2564

ขอบเขตของโครงการประกอบด้วย งานวางท่อ HDPE ความยาวรวมประมาณ 10,331 เมตร ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีการประกอบธุรกิจหนาแน่นในจังหวัดปทุมธานี โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ออกแบบให้ใช้ท่อขนาด 1,200 มม. ซึ่ง ไม่เคยมีการนำมาใช้ใน กปภ. มาก่อน การก่อสร้างจะประกอบด้วย 3 วิธีหลักๆ คือ การดึงท่อลอดถนนแบบ HDD การดันท่อแบบ Pipe Jacking และการขุดวางท่อ นอกจากนี้ โครงการนี้จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด และการสื่อสารมวลชนที่ดี เพื่อสร้างผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด