';

โครงการขอนแก่น (ส่วนที่ 2)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น-อุบลรัตน์-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 2)

มูลค่าโครงการ (บาท): 538,788,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง: ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2565

ขอบเขตของโครงการประกอบด้วย สถานีจ่ายน้ำสำราญ อาคารถังน้ำใสขนาด 10,000 ลบ.ม., อาคารหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม., อาคารโรงสูบน้ำแรงสูงขนาด 10.00 x 29.50 ม., อาคารโรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีนขนาด 4.50 x 9.00 ม., สถานีผลิตน้ำอุบลรัตน์ 2 และงานวางท่อประปาประเภทท่อเหล็ก และท่อ HDPE ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาด 1,200 มม.