';

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 (ทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท) เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรม และเป็นผู้บุกเบิกในการวางระบบสาธารณูปโภคและระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ภาครัฐ โดยเราได้รับความไว้วางใจจากการประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง กรมชลประทาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ให้เป็น “ผู้รับเหมาชั้น 1” ซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถรับงานมูลค่าสูงได้

ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมาเราได้ทำโครงการขนาดใหญ่มาแล้วมากกว่า 30 โครงการ ครอบคลุม 23 จังหวัด รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้นกว่า 10,000 ล้านบาท โดยเราเชื่อในการเติบโตอย่างยั่งยืน เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนา ทีมงานเฉพาะทางกว่า 500 คน ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรและทีมงานก่อสร้าง ผนวกกับการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตและความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าในอนาคต

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ด้วยการการวางรากฐานการสร้างระบบผลิต จำหน่าย และระบายน้ำประปาที่ดี เพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อการใช้บริโภค และในขณะเดียวกันก็มีการปรับกลยุทธ์การบริหารและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อให้ได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันสมัย และมีผลกำไรที่ดี

ภารกิจ

1. สร้างผลงานที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ
2. บริหารงานอย่างมืออาชีพ ทำงานรวดเร็วได้มาตรฐาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิศวกรรม มีการนำ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อพัฒนางานก่อสร้าง
4. ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับองค์กร

ค่านิยมองค์กร

มุ่ง ไปข้างหน้า
พัฒนา ทีละก้าว
สร้าง มาตรฐานมืออาชีพ
สู่ความสำเร็จร่วมกัน

ข้อความจากผู้บริหาร

“บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา และบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ให้กับประเทศไทย

ในต้นปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างการบริหารและการจัดการ และได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานก่อสร้าง และการบริหารงาน โดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทั้งผู้ว่าจ้าง และพนักงาน มีผลตอบแทนที่ดีและมีรายได้ระยะยาวอย่างต่อเนื่องให้กับทางบริษัทฯ

ในฐานะตัวแทนผู้บริหารบริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ผมขอขอบคุณ ลูกค้า พันธมิตร สถาบันการเงิน ตัวแทนจำหน่าย และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน และผู้ที่ให้ความสนใจในบริษัทฯ ผมมีความตั้งใจที่จะนำพา บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด สู่การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศสืบต่อไป”

 

นายพิศุทธิ์ สุขพิศาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์:
+662-521-5611
ที่อยู่:
49/340 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
อีเมล:
info@dynamicgroup.co.th
Image module